Công thức ra một bảng lịch trong Excel 365

Trước đây, Học Excel Online đã từng có 1 bài viết về 1 công thức google sheets để tạo ra 1 bảng lịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cộng Phân tích cách tạo ra một lịch trong phiên bản Excel 365 chỉ mang độc nhất một công thức nhé.

Tạo bảng lịch trong Excel 365 chỉ với 1 công thức

Công thức được dùng tại:

Link: https://gist.githubusercontent.com/ltminh98/69f3a54ba78c70b4bee8947a2fa56147/raw/9af6b60ddfccf9c8e85d8dfee5e065dc5bf660aa/gistfile1.txt

Để sử dụng công thức, trước tiên ta cần chuyển dấu ngăn bí quyết trong công thức về dấu phẩy (,) trong trường hợp máy tính của Anh chị em tiêu dùng dấu chấm phẩy để ngăn phương pháp. Phương pháp chuyển bạn mang thể tham khảo trong bài viết này.

Tiếp đấy, ta thiết lập năm tại ô A1. Chẳng hạn như 2020.

chung cục, copy gần như công thức và paste vào 1 ô bất kỳ (chẳng hạn A3) và ấn Enter. Thu hẹp khoảng cách thức các cột để thấy được thành tựu.

một công thức khác ngắn hơn được bổ sung trong khoảng anh Nguyễn (D.Nguyen):

=LET(x,ROW(1:13)-1,y,COLUMN(A1:AQ1),IF(x=0,IF(y=1,"",TEXT("1/1/2018"+y-2,"DDD")),IF(y=1,TEXT(DATE(A1,x,y),"mmmm"),TEXT(WORKDAY.INTL(DATE($A$1,x,1)+1,-1,"1111110")-2+y,"[<"&DATE($A$1,x,1)&"]"""";[>"&DATE($A$1,x+1,0)&"]"""";DD"))))

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét