Công thức ra một bảng lịch trong Excel 365

Trước đây, Học Excel Online đã từng có 1 bài viết về 1 công thức google sheets để tạo ra 1 bảng lịch . Trong bài viết này, chúng ta sẽ cộn...
Read More

Theo tin đồn Google có thể mất 20 tỉ USD hàng năm nếu Samsung từ bỏ Google để dùng Microsoft Bing

Tin đồn Samsun.g từ bỏ Google để dùn.g Microsoft Bin.g làm côn.g cụ tìm kiếm mặc định nhận được sự quan tâm lớn từ giới côn.g n.ghệ thời gia...
Read More