Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủ Thuật Windows. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủ Thuật Windows. Hiển thị tất cả bài đăng

Windows báo lỗi 0xc000000e

Hôn nay thủ thuật tin học sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi 0xc000000e trên Windows Lỗi 0xc000000e là một lỗi bắt nguồn từ file winload.exe khi...
Read More