Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủ thuật tin học. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủ thuật tin học. Hiển thị tất cả bài đăng

Hướng dẫn gửi email hàng loạt bằng Mozilla Thunderbird

Thunderbird miễn phí Các bạn cần gửi một email tới nhiều nhiều để mời, thông báo hay để gửi tài liệu. Nhưng nếu gửi lần lượt cho từng ngườ...
Read More

Hình nền máy tính đẹp

Hình nền máy tính đẹp. Máy tính của bạn có cần thay đổi diện mạo không. Hãy tham khảo những hình nền cực đẹp dưới đây. Các bạn chú ý là nhớ ...
Read More
Hướng dẫn sử dụng Toàn tập Hiren's Bootcd

Hướng dẫn sử dụng Toàn tập Hiren's Bootcd

CD Boot là công cụ không thể thiếu đối với bất kỳ ai thường xuyên thao tác với máy tính ... thời gian qua Quick thấy có khá nhiều bạn chưa ...
Read More