Hướng dẫn phá pgỡ bỏ pass Excel, Phá mật khẩu của Sheet trong Excel

Gỡ bỏ pass Excel hay Phá mật khẩu của Sheet khôn.g phải là chuyện đơn giản hay dễ làm bởi nó là minh chứn.g cho độ bảo mật Excel của chính Microsoft với Excel nói riên.g và các sản phẩm khác nói chun.g. Tuy vậy vẫn có phần trăm cơ hội giúp bạn gỡ bỏ pass Excel thôn.g qua các côn.g cụ khôn.g chính thốn.g trên mạn.g. Tron.g bài viết dưới đây các bạn sẽ cùn.g bạn tìm hiểu các cách phá mật khẩu Excel với tỉ lệ thành côn.g cao nhất có thể.

Khi gặp 1 File Excel đã được đặt Pass bạn có thể sử dụn.g phần mềm phá mật khẩu như CrackIt để gỡ bỏ pass hay Word and Excel password Recovery wizard để thực hiện chức năn.g tươn.g tự. Tuy nhiên vẫn có cách để bạn gỡ bỏ password của 1 Sheet nào đó tron.g File Excel mà khôn.g cần dùn.g tới phần mềm và cách đó thực sự là thủ thuật khôn.g thể bỏ qua mà chún.g tôi sẽ hướn.g dẫn các bạn tron.g bài viết n.gay sau đây.

CÁCH gỡ bỏ pass EXCEL BẤT KÌ KHÔn.g CẦN PHẦN MỀM
1. Phá Gỡ Mật Khẩu Các SHEET Tron.g File Excel

Chú ý: Thủ thuật này chỉ áp dụn.g tron.g việc gỡ mật khẩu của SHEET, đối với cả file Excel có đặt mật khẩu thì bạn khôn.g thể thực hiện bằn.g cách này được. mà phải cài thêm phần mềm để gỡ bỏ password, tham khảo nhữn.g phần phềm tìm, gỡ mật khẩu file Word, Excel để lựa chọn phù hợp nhất cho mình.

Bước 1: Mở File Excel Có Chứa Sheet Đã Bị Khóa.


Bước 2. Mở Visual Basic Editor.

* VỚI EXCEL 2003: Để mở Visual Basic Editor các bạn vào Menu Tools chọn Macro và chọn Visual Basic Editor. (Tải Office 2003)
* VỚI EXCEL 2007, 2010, 2013: Để mở Visual Basic Editor bạn dùng phím tắt  ALT + F11

Tải Excel 2007
Tải Excel 2010
Tải Excel 2013

Chú ý: Nếu chưa thấy các Sheet bấm: Ctrl + R để hiện các Sheet.

Bạn click chuột vào Sheet muốn mở pass. Ví dụ tôi muốn mở pass Sheet “ChiGiaiDau” và nó là Sheet thứ 4, tôi chọn Sheet 4(ChiGiaiDau).
Bước 3. Copy Mã gỡ bỏ pass

Các bạn copy đoạn mã dưới đây để thực hiện gỡ bỏ pass cho Sheet Excel của mình.

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
Else
If MsgBox(“Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is protected, do you want to unprotect it?”, _
vbYesNo + vbQuestion, “Unprotect Active Sheet”) = vbNo Then Exit Sub
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
End If
End Sub

Sau khi Copy đoạn mã bạn dán chúng vào Visual Basic Editor. Từ menu Run =>Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5) để chạy lệnh.remove pass sheet excel

Hướng dẫn gỡ bỏ pass Excel nhanh chóng

Bước 4. Xác Nhận Xóa Pass.
Sau khi các bạn chạy đoạn mã đó xong máy tính sẽ yêu cầu bạn phải xác nhận. Nếu không có gì nhầm lẫn hay sai xót gì bạn nhấn YES để xác nhận

Chúc các bạn Thành công

Video hướng dẫn Phá pass Excel, gỡ bỏ mật khẩu của Sheet trong Excel

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét