Hướng dẫn cách khôi phục hoặc cài đặt thiết bị iOS của bạn từ iCloud

Khi bạn cài đặt thiết bị iOS mới hoặc khôi phục thôn.g tin trên thiết bị mà bạn đã có, bản sao lưu iCloud sẽ giúp mọi việc trở nên dễ dàn.g.

Khôi phục từ bản sao lưu iCloud

Trên thiết bị iOS của bạn, vào Cài đặt > Cài đặt chun.g > Cập nhật phần mềm. Nếu có phiên bản iOS mới hơn, hãy làm theo hướn.g dẫn trên màn hình để tải về và cài đặt.

 

2. Đảm bảo bạn có bản sao lưu gần đây để khôi phục. Hãy vào Cài đặt > [tên của bạn] > iCloud > Dung lượng > Quản lý dung lượn.g (hoặc Cài đặt > iCloud > Dung lượng > Quản lý dung lượn.g), sau đó chạm vào thiết bị được liệt kê bên dưới Các bản sao lưu để xem ngày và kích cỡ của bản sao lưu mới nhất của thiết bị.

Để biết thôn.g tin về cách sao lưu thủ côn.g, hãy xem Sao lưu thiết bị iOS của bạn vào iCloud. Nếu bạn khôn.g thấy bản sao lưu mon.g muốn, hãy xem bài viết từ Bộ Phận Hỗ Trợ Apple Nếu quá trình Sao lưu iCloud khôn.g thể hoàn tất hoặc nếu bạn khôn.g thể khôi phục.

3. Hãy vào Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại, sau đó chạm vào “Xóa tất cả nội dun.g và cài đặt”.

4. Trên màn hình Ứn.g dụn.g & Dữ liệu, chạm vào Khôi phục từ bản sao lưu iCloud, sau đó đăn.g nhập vào iCloud.

5. Tiếp tục đến “Chọn bản sao lưu”, sau đó chọn từ danh sách các bản sao lưu khả dụn.g trên iCloud.

Để được trợ giúp tron.g việc quyết định xem bạn nên khôi phục từ bản sao lưu nào, bao gồm cả thôn.g tin về việc khôi phục từ bản sao lưu của thiết bị khác, hãy xem bài viết từ Bộ Phận Hỗ Trợ Apple Nếu quá trình Sao lưu iCloud khôn.g thể hoàn tất hoặc nếu bạn khôn.g thể khôi phục.

Cài đặt thiết bị mới từ bản sao lưu iCloud

  1. Bật thiết bị iOS của bạn.
   Từ màn hình Ứn.g dụn.g & Dữ liệu của app, chạm vào Khôi phục từ bản sao lưu iCloud, rồi đăn.g nhập vào iCloud.
   Tiếp tục đến “Chọn bản sao lưu”, sau đó chọn từ danh sách các bản sao lưu khả dụn.g trên iCloud.
   Sau khi sử dụn.g bản sao lưu iCloud để khôi phục hoặc cài đặt thiết bị:
  2. Các tài khoản và cài đặt được khôi phục từ bản sao lưu iCloud mà bạn đã chọn. Thiết bị của bạn khởi độn.g lại và bắt đầu tải về nhạc, phim, TV show, app, sách, ảnh và các nội dun.g khác mà bạn đã mua. Nếu thiết bị của bạn khôn.g thể tải về phiên bản của app đã được sao lưu, thiết bị sẽ tải về phiên bản mới nhất.Nội dun.g bạn đã mua sẽ tự độn.g được tải về từ iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store dựa trên Khả năn.g tải về lại từ iTunes Store, iBooks StoreApp Store. Các mục mua trước đây có thể khôn.g khả dụn.g nếu bạn đã được hoàn tiền hoặc khôn.g còn tron.g cửa hàn.g nữa.
  3. Khi muốn khôi phục các mục đã mua thì bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu cho các tài khoản iTunes Store, App Store và iBooks Store.
   Thanh tiến trình hiển thị bên dưới các biểu tượn.g của app đan.g được tải về trên Màn hình chính.Để tạo thứ tự ưu tiên tải về cho app, chạm vào biểu tượn.g của app.
  4.  Để kiểm tra xem thôn.g tin trên thiết bị của bạn có được khôi phục đầy đủ hay khôn.g, hãy vào Cài đặt > [tên của bạn] > iCloud > Dun.g lượn.g (hoặc Cài đặt > iCloud > Dun.g lượn.g).Nếu bạn đăn.g ký Thư Viện Nhạc iCloud, thì bạn có thể tải về các bài hát, album và danh sách phát từ iCloud sau khi các thôn.g tin khác trên thiết bị của bạn được khôi phục đầy đủ.Để biết thôn.g tin về nhữn.g thôn.g báo có thể xuất hiện tron.g quá trình khôi phục thôn.g tin từ bản sao lưu iCloud, hãy xem bài viết từ Bộ Phận Hỗ Trợ Apple Nếu quá trình Sao lưu iCloud khôn.g thể hoàn tất hoặc nếu bạn khôn.g thể khôi phục.
  5. Ghi chú: Bạn có thể khôi phục thôn.g tin trên thiết bị iOS của mình từ bản sao lưu iTunes thay vì bản sao lưu iCloud. Để biết thôn.g tin, hãy xem chủ đề Sao lưu iPod touch, iPhone hoặc iPad tron.g Trợ giúp iTunes.
 1. Chúc các bạn thành công.

Share on Google Plus
  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét