Mã bưu điện Thanh Hóa , Zip/Postal Code các bưu cục Thanh Hóa

MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH THANH HÓA: 440000 đến 450000
Mã bưu điện Thanh Hóa gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.



STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
440000
BĐ Trung tâm
1
33 Trần Phú Phường Điện Biên
3850030
2
440900
Hệ 1
3
04 Hà Văn Mao, P. Ba Đình, TP. Thanh Hoá
3852502
3
441230
T.Tâm DVKH
2
33 Trần Phú Điện Biên, TPThanh Hóa
3888666
4
441240
Đội Cung
3
Phố Đội Cung, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hoá
3712451
5
441250
Tiếp Thị BánHàng
3
33 Trần Phú TP Thanh Hóa
3855134
6
441280
Hàm Rồng
3
Đường Bà Triệu, P. Hàm Rồng, TP. Thanh Hoá
3960145
7
441300
Trung Tâm CNTT
2
33 Trần Phú TP Thanh Hóa
3711195
8
441370
Phú Sơn
3
Đường Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, TP. Thanh Hoá
3940902
9
441430
Đông Vệ
3
179 đường Hải Thượng Lãn Ông TP TH
3951216
10
441440
Ba Voi
3
Đường Quang Trung, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hoá
3951313
11
441570
Lai Thành
3
384 Lê Lai Phường Đông Sơn TP TH
3910040
12
441770
Ga Thanh Hoá
3
Đường Dương Đình Nghệ, P. Tân Sơn, TP. Thanh Hoá
3854215
13
442000
Sầm Sơn
2
Đường Nguyễn Du Trường Sơn Sầm Sơn
3821490
14
442060
Quảng Tiến
3
Phố Bạch Đằng, P. Quảng Tiến, TX Sầm Sơn
3790335
15
442200
Hoằng Hóa
2
TK Vinh Sơn TT Bút Sơn Hoằng Hóa
3865101
16
442410
Nghĩa Trang
3
Xã Hoằng Trung - Hoằng Hóa
3866101
17
442550
Cầu Tào
3
Thị trấn Tào Xuyên Hoằng Hóa
3930213
18
442830
Chợ Vực
3
Xã Hoằng Ngọc Hoàng Hóa
3642101
19
443100
Hậu Lộc
2
Khu 1 Thị trấn Hậu Lộc
3831058
20
443130
Minh Lộc
3
Xã Minh Lộc- Hậu Lộc
3832101
21
443180
Hoa Lộc
3
Xã Hoa Lộc – Hậu Lộc
3745051
22
443400
Đại Lộc
3
Xã Đại Lộc- Hậu Lộc
3633313
23
443470
Chợ Phủ
3
Thôn Tinh Hoa, Xã Văn Lộc, Hậu Lộc
3636052
24
443700
Nga Sơn
2
Tiểu khu Hưng Long TT Nga Sơn
3872873
25
443810
Mai An Tiêm
3
Xóm 6 Nga An – Nga Sơn
3652086
26
444010
Nga Nhân
3
Xã Nga Nhân Nga Sơn
3651085
27
444140
Hói Đào
3
Xã Nga Thanh Nga Sơn
3653084
28
444400
Hà Trung
2
Tiểu khu 6 Thị trấn Hà Trung
3620016
29
444410
Đò Lèn
3
Tiểu khu 3 Thị trấn Hà Trung
3624010
30
444530
Cầu Cừ
3
Thôn 6 Hà Yên Hà Trung
3786217
31
444900
Bỉm Sơn
2
47 Nguyễn Huệ P- Ngọc Trạo Bỉm Sơn
3776559
32
445040
Lam Sơn
3
Số 500, đường Trần Phú, P. Lam Sơn, TX Bỉm Sơn
3760010
33
445200
Đông Sơn
2
Khối 4 Thị trấn Rừng Thông Đông Sơn
3690154
34
445600
Thiệu Hóa
2
Tiểu khu 6 Thị trấn Vạn Hà Thiệu Hóa
3842719
35
445930
Chợ Đu
3
Thôn Dân Sinh, Xã Thiệu Chính, Thiệu Hoá
3698005
36
445960
Ba Chè
3
Xã Thiệu Đô Thiệu Hóa
3829005
37
446200
Yên Định
2
Tiểu khu 1Thị trấn Quán Lào
3869257
38
446280
Kiểu
3
Phố Kiểu Yên Trường Yên Định
3843102
39
446410
Thống nhất
3
TT Nông trường Thống Nhất Yên Định
3514083
40
446700
Vĩnh Lộc
2
Khu phố 2 Thị trấn Vĩnh Lộc
3870135
41
446870
Bồng Trung
3
Xã Vĩnh Minh – Vĩnh Lộc
3840110
42
447000
Thạch Thành
2
Khu phố 6 TT Kim Tân Thạch Thành
3655400
43
447030
Vân Du
3
Thị trấn Vân Du Thạch Thành
3847101
44
447300
Thạch Quảng
3
Thôn Cổ Bé, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành
3659101
45
447600
Cẩm Thủy
2
Tổ 2 Thị trấn Cẩm Thủy
3876053
46
447710
Phố Vạc
3
Xã Cẩm Thành- Cẩm Thủy
3528001
47
447900
Phúc Do
3
Xã Cẩm Tân – Cẩm Thủy
3529104
48
448100
Bá Thước
2
Khu phố 1 TT Cành Nàng Bá Thước
3880109
49
448360
Đồng Tâm
3
Phố Đồng Tâm Xã Thiết Ống Huyện Bá Thước
3879101
50
448480
Điền Lư
3
Phố Điền Lư Huyện Bá Thước
3584001
51
448700
Triệu Sơn
2
Khu phố Giắt Thị trấn Triệu Sơn
3867153
52
448910
Chợ Đà
3
Xã Thọ Dân – Triệu Sơn
3565135
53
449160
Chợ Sim
3
Xã Hợp Thành- Triệu Sơn
3560115
54
449260
Chợ Nưa
3
Xã Tân Ninh- Triệu Sơn
3563102
55
449700
Thọ Xuân
2
Khu 8 Thị trấn Thọ Xuân
3833246
56
449800
Xuân Lai
3
Xã Xuân Lai- Thọ Xuân
3539101
57
449960
Chợ Sánh
3
Xã Thọ Lập – Thọ Xuân
8944181
58
451070
Tứ Trụ
3
Xã Thọ Diên- Thọ Xuân
3541101
59
451100
Mục Sơn
3
Thị trấn Lam Sơn Thọ Xuân
3834101
60
451170
Sao Vàng
3
Thị trấn Sao Vàng- Thọ Xuân
3835101
61
451310
Chợ Neo
3
Xã Bắc Lương – Thọ Xuân
3884525
62
451600
Ngọc Lặc
2
Khu phố Lê Lai TT Ngọc Lặc
3871169
63
452070
Phố Xi
3
Ba Xi, Kiên Thọ - Ngọc Lặc
3574101
64
452110
Minh Tiến
3
Xã Minh Tiến – Ngọc Lặc
3881025
65
452300
Lang Chánh
2
Phố 3 Thị trấn Lang Chánh
3874101
66
452600
Quan Hóa
2
Khu I Thị trấn Quan Hóa
3875101
67
452900
Quan Sơn
2
Thị trấn Quan Sơn
3590101
68
453000
Na Mèo
3
Bản Na Mèo, Xã Na Mèo, Quan Sơn
3592406
69
453200
Mường Lát
2
Khu II Thị trấn Mường Lát
8997101
70
453400
Thường Xuân
2
Khu phố 3 Thị trấn Thường Xuân
3553960
71
453590
Cửa Đạt
3
Công trường Hồ chứa nước Cửa Đạt, Thường Xuân
3555104
72
453800
Nông Cống
2
Tiểu khu Bắc Giang TT Nông Cống
3839052
73
454010
Cầu Quan
3
Trung Thành Huyện Nông Cống
3838101
74
454170
Chợ Trầu
3
Xã Công Liêm Nông Cống
3685050
75
454330
Trường sơn
3
Trường Sơn Nông Cống
3687050
76
454600
Như Thanh
2
Bến Sung 2 TT Bến Sung Như Thanh
3848104
77
455100
Như Xuân
2
Khu phố 2 Thị trấn Yên Cát Như Xuân
3878101
78
455500
Quảng Xương
2
Khu phố Tân Phong TT Quảng Xương
3863030
79
455630
Chợ Môi
3
Phố Môi Quảng Tâm Quảng Xương
3675325
80
455900
Văn Trinh
3
Xã Quảng Ngọc Quảng Xương
3676700
81
456000
Chợ Ghép
3
Xã Quảng Chính Quảng Xương
3864102
82
456400
Tĩnh Gia
2
Khu phố 6 Thị trấn Tĩnh Gia
3970009
83
456550
Chợ kho
3
Xã Hải Ninh Huyện Tĩnh Gia
3619002
84
456880
Mai Lâm
3
Xã Mai Lâm Huyện Tĩnh Gia
3617336
85
456930
Nghi Sơn
3
Xã Hải Thượng Tĩnh Gia
3862223
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét