Cách Xử lý các cell - ô data bị lỗi để khôi phục dữ liệu

Nhiều khi bạn có thể khôi phục dữ liệu bằn.g cách xử lý các cell trên tập tin lỗi. Bạn sẽ khôn.g thể lấy lại được định dạn.g, biểu đồ, macro… nhưn.g khôi phục được dữ liệu cũn.g đã là quá may rồi. Quy trình thực hiện như sau:

Mở một workbook mới, nhập vào cell A1 côn.g thức sau đây để dẫn tới cell A1 tron.g tập tin lỗi: tên của tập tin lỗi!A1. (Bạn khôn.g cần phải thêm .xls).
– Nhấp Enter.
– Nếu tập tin lỗi khôn.g ở cùn.g thư mục, Excel sẽ hiển thị hộp thoại Update Values: tên của tập tin bị lỗi. Bạn hãy sử dụn.g bản.g điều khiển – Look In để xác định tập tin bị lỗi. Chọn tập tin này và click OK.
– Nếu hộp thoại Select Sheet xuất hiện, bạn hãy chọn sheet phù hợp và click OK. Excel sẽ hiển thị giá trị cell A1 của tập tin lỗi.
– Chọn cell A1 và kéo n.gan.g qua các cột mà bạn cảm thấy cần để có thể khôi phục dữ liệu. Nếu Excel hiển thị hộp thoại Update Values – tên tập tin bị lỗi, bạn hãy chọn tập tin lỗi và click OK.
– Lặp lại bước 5, nhân bản hàn.g A theo số lượn.g hàn.g bạn cảm thấy đủ để khôi phục tập tin lỗi.
– Chọn dữ liệu và nhấp Copy từ menu Edit.
– Chọn Paste Special từ menu Edit, chọn Values.

– Click – .
– Thử định dạng SYLK để khôi phục dữ liệu:

Chuyển san.g định dạn.g khác là phươn.g án xử lý khá hiệu quả khi Excel bị lỗi

Microsoft khuyến cáo sử đụn.g định dạn.g SYLK để tránh khỏi bị lỗi khi dùn.g Excel, nhất là các lỗi liên quan đến máy in. Bạn có thể mở tập tin Excel bị lỗi bằn.g cách này:

Từ menu File, chọn Save As. Trên Excel 2013, click vào nút file –>Browse – Save As.
Từ bản.g điều khiển Save As Type, chọn SYLK(Symbolic Link) (*.slk).
Đặt tên. Nếu tập tin lỗi có một sheet, việc này là khôn.g cần thiết.
Click vào Save.
Nếu tập tin workbook có nhiều sheet, Excel sẽ hỏi bạn có tiếp tục sử dụn.g định dạn.g khôn.g hỗ trợ nhiều sheet cùn.g lúc hay khôn.g. Click vào OK.
Nếu Excel cảnh báo bạn có thể workbook gồm một số định dạn.g khôn.g tươn.g thích với SYLK, bạn hãy chọn Yes.
Lưu ý là định dạn.g SYLK chỉ lưu lại nhữn.g sheet đan.g sử dụn.g. Để khôi phục dữ liệu, bạn cần mở lại tập tin Excel và lưu lại từn.g sheet một. Đó là lý do vì sao ở bước 3 bạn cần đặt tên cho từn.g sheet trên workbook để tránh nhầm lẫn sau này.
Sau khi đã lưu lại tất cả các sheet theo dạn.g mới, bạn hãy mở tập tin .slk và sửa thành .xls. Cẩn thận, khôn.g sử dụn.g tên của tập tin workbook bị lỗi. Nếu thành côn.g, bạn có thể lưu lại được các giá trị từ côn.g thức đã nhập nhưn.g các côn.g thức thì khôn.g.

Chúc các bạn thành công

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét