Single input 3D form với CSS3 và jQuery - Thuthuattinhoc.blogspot.com

(Thuthuattinhoc.blogspot.com) Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu form nhập liệu đơn với hiệu ứng 3D đẹp mắt và đầy ấn tượng chỉ với bằng CSS3 và jQuery. Mẫu form này rất thích hợp cho việc tạo các form Subscribe.

single-input-3d-form

Xem Demo | Download

HTML

Đầu tiên chúng ta cần có bộ khung chuẩn html như sau :

Subscribe

Just a moment

Thankyou, we'll be in touch

CSS

Để tạo hiệu ứng 3D , chúng ta cần đoạn css sau :

* margin: 0; padding: 0; body background: hsl(120, 40%, 60%); padding-top: 150px; font: normal 18px Sniglet; color: white; text-align: center; /*general styles*/ h1 font-weight: normal; font-size: 36px; margin-bottom: 75px; .fun-cube i transform: scale(10); opacity: 0.1; #cuboid width: 400px; margin: 0 auto; /*this also makes #cuboid a container for absolutely positioned descendants*/ perspective: 1000px; #cuboid form /*counter translate*/ transform: translateZ(-20px); /*propogate 3d space for children*/ transform-style: preserve-3d; /*prevent height collapse as children are absolutely positioned*/ height: 40px; /*for smooth animations*/ transition: all 0.35s; /*faces*/ .cuboid-text /*each face will be 40px high*/ line-height: 40px; height: 40px; background: hsl(120, 40%, 20%); .loader background: hsl(120, 40%, 30%); animation: phase 1s infinite; /*Lets create a pulsating animation for the loader face*/ @keyframes phase 50% background: hsl(120, 70%, 30%); #email background: white; outline: none; border: 0 none; font: inherit; text-align: left; color: hsl(120, 40%, 30%); display: block; width: 100%; padding: 0 10px; box-sizing: border-box; #submit display: none; .submit-icon, .reset-icon position: absolute; top: 0; right: 0; color: rgba(0, 0, 0, 0.25); line-height: 40px; padding: 0 10px; /*smooth transitions when user activates input and types something*/ transition: all 0.5s; /*to make the icons feel like buttons*/ cursor: pointer; /*.active = when the user is typing something*/ .submit-icon.active color: hsl(120, 40%, 30%); .reset-icon color: rgba(255, 255, 255, 0.25); font-size: 14px; #cuboid div position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; /*3D transforms Thủ thuật tin học . Each face will be rotated in multiples of -90deg and moved 20px(half of their 40px height) out*/ #cuboid div:nth-child(1) transform: rotateX(0deg) translateZ(20px); #cuboid div:nth-child(2) transform: rotateX(-90deg) translateZ(20px); #cuboid div:nth-child(3) transform: rotateX(-180deg) translateZ(20px); #cuboid div:nth-child(4) transform: rotateX(-270deg) translateZ(20px); /*the form will have 4 states/classes(default+3) for rotation*/ #cuboid form:hover, #cuboid form.ready transform: translateZ(-20px) rotateX(90deg); #cuboid form.loading transform: translateZ(-20px) rotateX(180deg); #cuboid form.complete transform: translateZ(-20px) rotateX(270deg); jQuery

Cuối cùng là chúng ta chỉ cần đoạn jQuery sau nữa là đủ :

Mình hy vọng là qua bài viết này,các bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho website hay blog của mình, và hơn hết là các bạn sẽ nâng cao khả  năng sử dụng CSS3 và jQuery của mình.


Xem Thêm :

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét