CSS3 Webkit Scrollbars Blogger

CSS3 Webkit Scrollbars Blogger
CSS3 Webkit Scrollbars Blogger
Đây là một vài  CSS3 webkit thanh cuộn. chỉ hiện thị tốt trên mấy ông như Chrome hoặc Safari.
một vài Code cho bạn thích trang trí thêm cho Blogger của bạn ngầu hơn.
có 16 Style. bạn chọn 1 cái trong số đó và chèn trước: ]]>

/*1
-----------------------------------------------------------------*/
#style-1::-we
#style-1::-we
#style-1::-we
/*2
----------------------------------------------------------------------*/
#style-2::-we
#style-2::-we
#style-2::-we
/*3
--------------------------------------------------------------------*/
#style-3::-we
#style-3::-we
#style-3::-we
/*4
--------------------------------------------------------------------*/
#style-4::-we
#style-4::-we
#style-4::-we
/*5
--------------------------------------------------------------------*/
#style-5::-we
#style-5::-we
#style-5::-we
/*6
--------------------------------------------------------------------*/
#style-6::-we
#style-6::-we
#style-6::-we
/*7
--------------------------------------------------------------------*/
#style-7::-we
#style-7::-we
#style-7::-we
/*8
--------------------------------------------------------------------*/
#style-8::-we
#style-8::-we
#style-8::-we
/*9
--------------------------------------------------------------------*/
#style-9::-we
#style-9::-we
#style-9::-we
/*10
--------------------------------------------------------------------*/
#style-10::-we
#style-10::-we
#style-10::-we

---------------------------------HẾT-------------------------------*/
DEMO
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét