CSS3 Text 3D, hiệu ứng chữ 3D

CSS3 Text 3D, hiệu ứng chữ 3D
CSS3 Text 3D, hiệu ứng chữ 3D
Hiệu ứng 3D Text, chứ 3D khi trỏ chuột cho Blogger, bạn có thể áp dụng cho tất cả chữ trong Blog hoặc là phân tiêu đề, logo...
#text     font-family: 'Myriad Pro', Helvetica, Arial sans-serif;
font-size: 8em;
width: 100%;
text-align: center;
margin: 120px 0;
}

#text a text-decoration: none;
font-weight: bold;
color: #C0FF3E;
text-shadow: 0 2px 0 #721e1e, 0px 2px 5px rgba(0,0,0,0.5);
position: relative;
-webkit-transition: all 0.1s ease-in;
}

#text a:hover text-shadow: 0 2px 0 #d84f4f, 0 4px 0 #d54646, 0 6px 0 #ce3333, 0 8px 0 #b92e2e, 0 10px 0 #912525, 0 12px 0 #721e1e, 0px 12px 10px rgba(0,0,0,0.5);
top: -12px;
}

HTML:

đây là kết quả.
3D TEXT


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét