HỢP NHẤT TẤT CẢ SHEET TỪ MỘT FILE EXCEL ĐANG MỞ THÀNH MỘT SHEET TÍNH BẰNG VBA

Khi chúng ta sử dụng Excel, bạn thường hợp nhất nhiều sheet vào một sheet lớn để phân tích và tính toán dữ liệu dễ dàng hơn. Hầu hết người sử dụng sử dụng lệnh sao chép và dán, nhưng khi có nhiều sheet tính, cách này rất tốn thời gian. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn một số mẹo để giải quyết vấn đề.

 

HỢP NHẤT TẤT CẢ SHEET TỪ MỘT FILE EXCEL ĐANG MỞ THÀNH MỘT SHEET TÍNH BẰNG VBA
Giả sử bạn có ba sheet tính (Sheet1, Sheet2, Sheet3, Sheet4, Sheet5) chứa thông tin của học sinh ABC hoặc 1 tên nào đó bạn đã có trong File, bạn cần gộp sheet trong Excel thành một sheet tính như hình dưới đây

Mã VBA sau có thể giúp bạn lấy dữ liệu của tất cả sheet tính từ file tính đang hoạt động và kết hợp chúng ta

1. Nhấn giữ Alt + F11, hộp thoại Microsoft Visual Basic for Applications mở ra.
2. Nhấp Insert > Module, và dán đoạn mã sau vào cửa sổ Module.

Sub Combine()
Dim J As Integer
On Error Resume Next
Sheets(1).Select
Worksheets.Add
Sheets(1).Name = "Combined"
Sheets(2).Activate
Range("A1").EntireRow.Select
Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A1")
For J = 2 To Sheets.Count
Sheets(J).Activate
Range("A1").Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.Offset(1, 0).Resize(Selection.Rows.Count - 1).Select
Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp)(2)
Next
End Sub

Nhấn F5 để chạy mã. Tất cả dữ liệu trong bảng tính đã được hợp nhất thành trang tính Combined được đặt trước các trang tính khác.
Chú ý.

(1) Dữ liệu của bạn phải bắt đầu từ ô 1, nếu không đoạn mã sẽ không hoạt động.

(2) Dữ liệu của bạn phải có cùng cấu trúc.

(3) Mã này chỉ có thể kết hợp tất cả trang tính của một bảng tính, nếu bạn muốn hợp nhất nhiều trang tính từ nhiều bảng tính khác nhau, đoạn mã này sẽ không hoạt động.

Không chỉ việc tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet trong Excel mà VBA còn giúp ích rất nhiều trong công việc: giúp bạn tăng tốc trong quá trình xử lý trên excel, giúp lập các báo cáo tự động, điều khiển các chương trình khác như word, power point, outlook… giúp biến file excel của bạn trở thành 1 phần mềm chuyên nghiệp…

Để có thể học VBA một cách đầy đủ các bạn xem video thao tác, Gộp dữ liệu từ nhiều sheet trong Excel có cấu trúc giống nhau

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét