Các tài khoản Google+ của bạn và những trang Google+ bạn tạo sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 2

Vào thán.g 12 năm 2018, chún.g đã thông báo o quyết định n.gừn.g cun.g cấp Google+ cho n.gười tiêu dùn.g vào thán.g 4 năm 2019 do mức sử dụn.g thấp và các thách thức liên quan đến việc duy trì một sản phẩm thành côn.g, đáp ứn.g kỳ vọn.g của n.gười tiêu dùn.g. Xin cảm ơn bạn đã tham gia Google+. Chún.g tôi muốn thôn.g báo về các bước tiếp theo, bao gồm cách tải ảnh và các nội dun.g khác xuốn.g.

Vào n.gày 2 thán.g 4, tài khoản Google+ của bạn và nhữn.g tran.g Google+ bạn tạo sẽ n.gừn.g hoạt độn.g và chún.g tôi sẽ bắt đầu xóa nội dun.g khỏi các tài khoản Google+ dành cho n.gười tiêu dùn.g. Ảnh và video trên Google+ tron.g kho Lưu trữ album và các tran.g trên Google+ cũn.g sẽ bị xóa. Bạn có thể tải nội dung xuống và lưu trữ, chỉ cần nhớ thực hiện trước tháng 4. Xin lưu ý rằng ảnh và video đã sao lưu trong Google Photos sẽ không bị xóa.

Quá trình xóa nội dun.g khỏi tài khoản Google+, Tran.g Google+ và kho Lưu trữ album dành cho n.gười tiêu dùn.g sẽ mất vài thán.g và nội dun.g có thể vẫn còn tron.g thời gian này. Ví dụ, n.gười dùn.g vẫn có thể thấy các nội dun.g tron.g tài khoản Google+ của mình thôn.g qua nhật ký hoạt độn.g và một số nội dun.g trên Google+ của n.gười tiêu dùn.g có thể vẫn còn hiển thị cho n.gười dùn.g G Suite cho đến khi tài khoản Google+ dành cho n.gười tiêu dùn.g bị xóa.

Bắt đầu từ ngày 4 tháng 2, bạn sẽ không thể tạo hồ sơ, trang, cộng đồng hay sự kiện mới trên Google+ nữa.

Xem toàn bộ Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin và tin tức cập nhật trước khi chúng tôi quyết định ngừng hoạt động.

Nếu là chủ sở hữu hoặc người kiểm duyệt của Cộng đồng trên Google+, bạn có thể tải dữ liệu xuống và lưu lại cho Cộn.g đồn.g Google+ của mình. Bắt đầu từ thán.g 3 năm 2019, bạn có thể tải các dữ liệu bổ sun.g xuốn.g, bao gồm tác giả, nội dun.g và ảnh cho mỗi bài đăn.g trên cộn.g đồn.g tron.g cộn.g đồn.g côn.g khai.

Nếu bạn đăn.g nhập vào tran.g web và ứn.g dụn.g bằn.g cách sử dụn.g nút Đăn.g nhập bằn.g Google+, thì các nút này sẽ n.gừn.g hoạt độn.g sau vài tuần nữa. Tron.g một số trườn.g hợp, các nút này có thể được thay thế bằn.g nút Đăn.g nhập bằn.g tài khoản Google. Bạn vẫn có thể đăn.g nhập bằn.g Tài khoản Google của mình ở nhữn.g nơi có nút Đăn.g nhập bằn.g tài khoản Google.. Tìm hiểu thêm

Nếu bạn sử dụng tài khoản Google+ để nhận xét trên trang web của chính bạn hoặc trang khác, chún.g tôi sẽ gỡ bỏ tính năn.g này khỏi Blogger vào n.gày 4 thán.g 2 và khỏi các tran.g web khác vào n.gày 7 thán.g 3. Tất cả nhận xét bằn.g tài khoản Google+ trên mọi tran.g web sẽ bị xóa kể từ n.gày 2 thán.g 4 năm 2019.

Nếu bạn là khách hàn.g G Suite, Google+ dành cho tài khoản G Suite của bạn vẫn sẽ hoạt độn.g. Hãy liên hệ với quản trị viên G Suite của bạn để biết thêm thông tin. Chúng tôi cũng sẽ sớm giới thiệu giao diện và tính năng mới.

Nếu bạn là nhà phát triển có sử dụng API Google+ hoặc tính năng Đăng nhập bằng Google+, hãy nhấp vào đây để xem việc ngừng hoạt động này ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

Toàn bộ đội ngũ Google+ xin cảm ơn bạn đã giúp cho Google+ trở thành một nơi thật đặc biệt. Chúng tôi rất biết ơn các nghệ sĩ, nhà xây dựng cộng đồng và nhà dẫn dắt tư tưởng tài năng đã xem Google+ như ngôi nhà của họ. Google sẽ không được như ngày hôm nay nếu thiếu tâm huyết và sự cống hiến của các bạn.

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Đây là email thông báo dịch vụ quan trọng nhằm cập nhật cho bạn về những nội dung thay đổi quan trọng đối với Trang Google+, sản phẩm hoặc tài khoản của bạn.

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét