Windows 10 RTM Build 10240 ISO x64-x86 Full Key

Windows 10 RTM Build 10240 ISO x64/x86 Full Key - Link Fshare, Google Drive

Download Windows 10 RTM Build 10240 Full ISO

Windows 10 RTM Build 10240 Full ISO X64Windows 10 RTM Build 10240 Full ISO x86


Và đây là key dùng khi cài đặt: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

Tải về Cờ Rắc: Cờ Rắc Windows 10 RTM 10240

Windows 10 Professional

en_windows_10_RTM_pro_10240_x86_dvdMD5: f5abf904084901c8a84207d1f3031f45
SHA1: 466f70e8faf489cd6bc6de0c5e442a254a668406


en_windows_10_RTM_pro_10240_x64_dvd

MD5: ecae7684bc1e6f6a4b44b9116e9ac596
SHA1: c42b107cb8930ca82a42be0f9325a37be2e8ff64

Windows 10 Enterprise


en_windows_10_RTM_enterprise_10240_x86_dvd

MD5: 492a5c3140fee18270c694d4dd1821ec
SHA1: e7d64bd40ab027ba5bdad70a6b7658cf5a5c1961
Tenlua: https://tenlua.vn/download/0b37ee2be...ise10240x86dvd


en_windows_10_RTM_enterprise_10240_x64_dvd

MD5: 1ea374ee58405b260b8c508da396e703
SHA1: 7e5a3c0099e7b113e20e0c729f166618c122a36a


Windows 10 Home


en_windows_10_home_singlelanguage_10240_x86_dvd

MD5: 9ffde6301e16ec74712d1cdab2436b2f
SHA1: 2e10ef537ee669e5b09eef67d15af8b25f947459


en_windows_10_home_singlelanguage_10240_x64_dvd

MD5: 66f69118d7b20115d7d589851b4879d2
SHA1: 06439f64194d364e6b14d9d8507691f9ee30c68f

Tenlua: https://tenlua.vn/download/0b37ee2be...age10240x64dvd

Các bạn tải các Link trên có bị die thì có thể vào link này nhé Nguồn vforum.vn
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét