Tiện ích Popular Posts đẹp cho Blogger

Tiện ích Popular Posts đẹp cho Blogger
Popular PostsCool Popular Posts style đẹp cho bài đăng phổ biến. Bài viết hướng dẫn bạn tạo Popular Posts với CSS3 bo tròn Thumbnail. Tiện ích Popular Posts với CSS3.

Đầu tiên bạn chèn đoạn CSS sau phía trên ]]> trong template:

.popular-posts li,.popular-posts .item-contentfloat:left;display:inline;list-style:none;
.popular-posts .item-snippet,.popular-posts .item-title,.feed-linksdisplay:none;p.description,aside lifont-size:12px;.popular-posts ul li,.item-content,.item-thum


Tiếp theo, bạn tạo một tiện ích bài đăng phổ biến (nếu trong blog đã có tiện ích Popular Posts thì bỏ qua bước này), rồi chỉnh như sau:
Popular Posts
Cuối cùng, bạn vào phần chỉnh sửa HTML, không click mở rộng tiện ích, tìm đoạn sau:


Thay thế nó bằng đoạn sau:
Lưu lại mẫu và kiểm tra kết quả.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét