Chèn Facebook like-Google plus vào Blogger

Chèn Facebook like-Google plus vào Blogger
Chèn Facebook like-Google plus vào Blogger
How to install facebook like and google plus? Cách cài đặt  facebook like và google plus vào Blogger?

Facebook và Google Plus không thể thiếu cho Web/Blogger, hầu như các mẫu thiết kế Web bây giờ luôn luôn có.

Facebook và Google Plus là tiện ích quảng cáo, PR Web/Blogger tuy nó làm chậm tốc load nhưng code này cũng không đáng kể.

Thêm tiện ích HTML/JavaScript và chèn code dưới đây vào:
Lưu lại và Like
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét