Chèn đánh giá 5 sao vào Blogger

Chèn đánh giá 5 sao vào Blogger
Chèn đánh giá 5 sao vào Blogger
Đây là dạng Dữ liệu có cấu trúc đã trích xuất của AggregateRating và hRecipe cho hiện thị trên kết quả tìm kiếm của Google.

Có thể chèn vào cuối bài viết hoặc chèn trong templates Blogger.
Mở trình soạn thảo HTML và chèn vào dưới cùng bài viết.
Chền toàn bộ trang Blog thì tìm thới thẻ đóng hoặc hoặc và chèn ngay sau nó,  tùy từng templates Blogger.
hướng dẫn

Code


9
10
999999999Chèn đánh giá 5 sao vào Blogger

http://3.bp.blogspot.com/-Y-6pkhD_jwA/UagSRgXBewI/AAAAAAAAKQE/cWXjkvxWXIQ/s1600/5sao.jpg
" style="border-width: 0px;" />
10
9
999999999
Xem trước kết quả tại Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét