Chia sẻ video và nhúng video trên Youtube

Chia sẻ video và nhúng video trên Youtube

Tùy chọn chia sẻ video trên YouTube

Có nhiều cách để chia sẻ video trên YouTube. Để bắt đầu, nhấp vào liên kết Chia sẻ bên dưới video mà bạn muốn chia sẻ rồi chọn một trong các tùy chọn sau đây:

Chia sẻ video và nhúng video trên Youtube

Chia sẻ video này: Tùy chọn này cung cấp cho bạn một liên kết mà bạn có thể sao chép và dán vào nơi khác, chẳng hạn như thư email.

Liên kết tới một phần cụ thể của video: Trước khi sao chép liên kết, hãy chọn hộp kiểm Bắt đầu lúc: nếu bạn muốn chia sẻ một phần cụ thể của video. Ví dụ: nếu bạn muốn video bắt đầu vào lúc 2 phút 30 giây, hãy chọn hộp kiểm này rồi nhập “2:30” vào hộp.

Mạng xã hội: Nhấp vào một trong các biểu tượng mạng xã hội (ví dụ: Facebook, Twitter) để chia sẻ video lên đó.

Nhúng: Tùy chọn này cho phép bạn hiển thị video trên một trang web khác, chẳng hạn như trang web hoặc blog của riêng bạn.

Email: YouTube sẽ gửi một email tới (các) địa chỉ email mà bạn nhập. Nếu người nhận không nhận được video, hãy yêu cầu họ kiểm tra lại thư mục spam hoặc thêm service@youtube.com vào sổ địa chỉ của họ và danh sách ngoại lệ của bộ lọc.

Hangout: Tùy chọn này bắt đầu cuộc trò chuyện video (Google+ Hangout) nơi bạn có thể xem video trên YouTube với bạn bè một cách trực diện.

Đôi lúc khi bạn chia sẻ quảng cáo, YouTube có thể ghi lại quảng cáo đó trong bộ nhớ web của trình duyệt và/hoặc URL.


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét