Những điều cần biết về nofollow , dofollow và follow

Những điều cần biết về nofollow , dofollow và follow
Nofollow và Follow, những điều cần biết

Trong khi SEO và nhất là Off-page SEO, chúng ta vẫn thường được cảnh báo với nofollowexternal nofollow hay đại loại, vậy, nofollow là gì và webmaster cần chú ý gì đến nofollow trong khi xây dựng liên kết.
Google nói về rel=”nofollow”

Nofollow, External Nofollow, Thẻ Nofollow

Nofollow hay External nofollow (không theo) là một trong các thuộc tính trong thẻ a href (xác định bằng rel=”..”). Theo google, bằng việc đặt rel nofollow trong đường dẫn, webmaster nói cho các spider biết rằng đây là một liên kết không đáng tin cậy và xin đừng đặt độ tin cậy lên nó và dĩ nhiên, sẽ không có pagerank (hay tính backlink) cho các đường dẫn với rel nofollow. Về cơ bản thì nofollow và external nofollow cũng giống nhau nhưng External nofollow để nhắc google phân biệt giữa các link cùng trang với các link không thuộc trang đó.
Tiêu đề link

Follow và dofollow

Đọc thêm »
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét