Liên kết và tùy biến liên kết trong bài viết trên blog

Liên kết và tùy biến liên kết trong bài viết trên blog
Liên kết và tùy biến liên kết cho bài viết trong blog
Khi bạn vào trang web nào đó, Bạn sẽ thấy trong trang của họ có các link liên kết. Các link này thường có màu khác với màu chữ chung để độc giả dễ phân biệt. Có trang màu link thay đổi khi click chuột hoặc dê chuột qua link đó, cũng có trang màu link không thay đổi khi click vào đó hoặc di chuột qua nó.Tất cả hiệu ứng link liên kết  đều có một cấu chúc chung cơ bản như bên dưới.
a:link{color:

Tùy biến link!

Từ cấu trúc trên ta có thể tùy biến thêm như:
Đọc thêm »
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét