Hướng dẫn tạo bảng có viền bằng HTML với khoảng trắng văn bản

Hướng dẫn tạo bảng có viền bằng HTML với khoảng trắng văn bản
Nếu không sử dụng nơi chưa văn bản (placeholder) trong các ô bảng HTML trống thì các đường viền ô bảng trống sẽ không hiển thị. Bằng cách thêm vào chuỗi mã ký tự   trong cấu trúc HTML thỉ ô bảng sẽ hiển thị.

Dưới đây là đoạn code không có placeholder.Đoạn code này mình đã giới thiệu trước đây các bạn có thể xem Tại đây. Để hiểu rõ trước tiên ta tìm hiểu code không có placeholder và có placeholder.

Code tạo bảng không có placeholder.
văn bản của bạnvăn bản của bạn
văn bản của bạn
Và đây là bảng minh họa:
văn bản của bạnvăn bản của bạn
văn bản của bạn

Code tạo bảng không có placeholder ( ).
văn bản của bạn văn bản của bạn
 văn bản của bạn 

Và đây là bảng minh họa:
văn bản của bạnvăn bản của bạn
văn bản của bạn
Kết luận: hãy chú ý đường viền của ô trống trong 2 ảnh minh họa nha.Bạn sẽ thấy sự kỳ diệu của thủ thuật này.

                                                                                                                     Theo : namkna
                                                                                                                     Thu thuat vi tinh 
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét