Hướng dẫn Kẻ bảng và khắc phục lỗi khi chèn bản cho Blog

Hướng dẫn Kẻ bảng và khắc phục lỗi khi chèn bản cho Blog
Kẻ bảng và khắc phục lỗi khi chèn bản cho Blog
Lần trước mình đã giới thiệu cho các bạn Code chí bài viết thành nhiều cột và Tạo bảng có viền  tuy nhiên Khi cần đăng một danh sách hay nột bảng số liệu lên Blog bạn rất cần phải có Code tạo bảng do vậy hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn kẻ bảng

Code tạo bảng thông thường.

-Bạn Pate code sau vào HTML sau đó đánh nội dung vào bảng


Tiêu đề cột 1Tiêu đề cột 2
Hàng 1, Cột 1Hàng 1, Cột 2
Hàng 2, Cột 1Hàng 2, Cột 2
Khi đó bạn xẽ được bảng như sau:
Đọc thêm »
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét